Momoyama Gallery 0
0
00
Our Famous Artists

 

 

In our exhibition you will find pieces of famous artists like

 

Suzuki Goro

 

Shotaro Hayashi

 

Kaneta Masanao

 

Tanimoto Kosei

 

Munemaro Ishiguro

 

Shimaoka Tatsuzo

 

Yanagihara Mutsuo

 

Higashida Shigemasa

 

Ryobundo

 

Shimizu Kosho

 

Saka Koraizaemon the first

 

Katsuhiko Sato

 

Kingyoku Nakata

 

Bao Zhiqiang

 

Shinbei Sakakura 14th

 

Rokubei Kiyomizu IV

 

Rokubei Kiyomizu VI

 

Nin'Ami Dohachi

 

Zhou Guizhen

 

Koie Ryoji

 

Miwa Kyusetsu X (Kyuwa)

 

Saka Koraizaemon IX

 

Takeuchi Shugo

 

Otagaki Rengetsu

 

Koyama Kiyoko

 

Kanjiro Kawai

 

Taikan Yokoyama

 

Shoji Hamada

 

Kichizaemon 10th. Tan-nyu

 

Kichizaemon 12th. Konyu

 

 Ando Minoru

 

Tsujimura Shiro

 

Matsuzaki Ken

 

Eiraku Zengoru XII (Wazen, 1823 - 1896)

 

Deishi Shibuja

 

Utagawa Kunisada

 

Toyohara Kunichaka

 

Raku Kichizaemon (Keinyu)

 

 Utagawa Sadahide

 

Gyokuran

 

 Utagawa Hiroshige II 

 

Shoraki Sasaki

 

Rakusai Takahashi

 

Chube (Chobei) Sonkai

 

Kawabata Gyokushu

(Pseudonyms are Sho, Shoou, Shibunfu, Gengyokushoin, Teisitugigeein)

 

Tanomura Chokunyu

(Pseudonyms are Hoteian, Kousai, Bousai, Chikuou)

 

Tomofuji Kenichi

 

Yamamoto Baiitsu

(Pseudonyms are Gyokusen, Yamamoto Ryo, Baikasyujin, Baiitsu, Gyokusenkoji, Meikyo)


Ike No Taiga

(Pseudonyms are Taikado, Taigado, Sangakudosha, Kasho)


Nishigaki Daido


Tani Buncho

(Pseudonyms are Munianshojin, Gagakusai, Shasanro, Mui and Choou)Kano Eisenin Michinobu

(Pseudonyms are Hakugyokusai, Eisenin)


Ganku

(Pseudonyms are Doko, Doukoken, Kayo, Kakando, Kotokan, Tenkaio)

 

Tsukamoto Haruhiko

 

 

Masao Akiya

 

 

and of course a lot of masterpieces from unknown artists of old times.

 Copyright © Momoyama Gallery - All Rights Reserved    info@momoyama-gallery.com